Forum: Ope forum

Kva hender med Norsk Fjordhestgard?

Mange ulike diskusjonar går rundt omkring om stoda til Norsk Fjordhestgard på Breim. Kva er det eigentleg som er bestemt om framtida på bruket? Er aktivitet og eksistens eigentleg avvikla og nedlagd eller eksisterar det meir positive nyheter frå personar som veit den reelle situasjonen? Synd og trasig dersom fjordhestmiljøet vert sletta med fjordhestgarden sin eksistens. Burde absolutt vere liv laga og ikkje minst eit behov for eit slikt tilbod i nærmiljøet.

Annonse